WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ Czas wykonania 5 minut | Poszukujemy wyłącznie mężczyzn, mieszkańców Warszawy i okolic

Informacje o badaniach


Obecnie prowadzimy rekrutację do dwóch badań. Jedno z nich zakłada pomiar funkcjonowania mózgu przy pomocy Rezonansu Magnetycznego (Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, ul. Ludwika Pasteura 3, Warszawa).

Udział w badaniach jest wynagradzany kwotą od 100 do 200 złotych w zależności od badania, do którego zostaniesz zakwalifikowany. Poszukujemy wyłącznie mężczyzn mieszkających w Warszawie lub jej okolicach, z uwagi na konieczność dotarcia do laboratoriów.


Procedura rekrutacji do badań składa się z trzech etapów:

  1. W pierwszym kroku należy wypełnić kwestionariusz on-line dostępny na tej stronie.
  2. W drugim kroku po pozytywnej weryfikacji podanych informacji zostaniesz poproszony o rozwiązanie dodatkowego zadania on-line.
  3. Po wykonaniu dodatkowego zadania skontaktujemy się z Tobą by ustalić termin i miejsce badania.

Każde z dwóch badań, do których możesz być zakwalifikowany, wymagać będzie dwóch spotkań w laboratoriach. W przypadku badania #1 odstęp pomiędzy spotkaniami nie może być większy niż 1 dzień, natomiast w przypadku badnia #2 dwa pomiary dzieli 8 tygodni przerwy. W obydwu badaniach pełną kwotę wynagrodzenia za udział otrzymasz po drugim pomiarze.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail
rekrutacja@vrlab.edu.pl

Adresy laboratoriów


Laboratorium Behawioralne

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31
Warszawa (Praga Pd.)

Pracownia Obrazowania Mózgu

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
ul. Ludwika Pasteura 3
Warszawa (Ochota)