Laboratorium Zaawansowanych Technologii Komputerowych w Psychologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 

Grant dla dr Anety Brzezickiej (ICACS SWPS)

Logo NCNZ przyjemnością donosimy o kolejnym sukcesie grantowym, w którym swój udział ma zespół VRlab. Narodowe Centrum Nauki w konkursie “SONATA BIS” przynzało grant dr Anecie Brzezickiej na projekt pt. “To train or to play? A comparison of traditional and gamified training approaches: The role of psychophysiological, cognitive and motivational factors in executive functions improvement.”. W przygotowaniu koncepcji projektu oraz jego dokumentacji swój udział miała grupa badaczy oddana pracy nad wpływem gier komputerowych na funkcje poznawcze. Grant realizowany będzie w SWPS w latach 2014-2017.