Warning: Creating default object from empty value in /home/vrlab/domains/vrlab.edu.pl/public_html/wp-content/plugins/cleaner-gallery/cleaner-gallery.php on line 84
» Ewa Domaradzka VRlab.edu.pl
Laboratorium Zaawansowanych Technologii Komputerowych w Psychologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 

Ewa Domaradzka

Magister psychologii, doktorantka.

Magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Social Psychology (psychologia społeczna w języku angielskim), uczestniczka Środowiskowych Studiów Doktoranckich SWPS i IPPAN, członkini Interdisciplinary Center for  Applied Cognitive Studies (ICACS).

Zainteresowania badawcze:

procesy poznawcze, eye tracking, zastosowania psychologii w praktyce – szczególnie marketingowej, nowe technologie w badaniach, wirtualne środowiska 3D oraz procesy poznawcze i emocjonalne w nich zachodzące

Publikacje:

Wichary, S., Domaradzka, E., Sędek, G. (2012) Affective and cognitive processes in integrative reasoning: Implications for aging research, w: Eysenck, M., Fajkowska, M., Maruszewski, T. (red.) Warsaw Lectures in Personality and Social Psychology, vol. 2. New York: Eliot Werner Publications.

Pochwatko, G., Domaradzka, E. (2009) Gra jako złożone zadanie. Skuteczność nieuświadamianego myślenia przy podejmowaniu decyzji ryzykownych, w: Balas, R., Pochwatko, G. Sweklej, J., Godlewska, M. (red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (str. 155-165). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

Giger, J.C., Domaradzka, E., Majkowska, A., Pochwatko, G. (2007). Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki. Marketing i Rynek, 5, 35-38.

Udział w grantach:

Kierownik grantu pt. Ewaluatywne komponenty postaw – opracowanie i walidacja nowego modelu teoretycznego w oparciu o zintegrowane dane behawioralne, okulograficzne i psychofizjologiczne (EKG, EMG, GSR). Realizacja w latach 2011-2013.

Wykonawca w grancie nr N R11 0016 10  pt. Metoda badań konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego z wykorzystaniem technologii generowanych komputerowo wirtualnych środowisk badawczych. Realizacja w latach 2010-2012. Kierownik grantu: dr Grzegorz Pochwatko.

Wystąpienia na konferencjach:

Domaradzka, E. Pochwatko, G. (2009). Efficiency of unconscious thinking in risky decision-making. Wystąpienie ustne na konferencji ESCON2 (European Social Cognition Network), Warszawa

Domaradzka, E., Pochwatko, G. (2008). Heart or mind? The deliberation-without-attention effect in Iowa Gambling Task. Wystąpienie podczas konferencji 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Warszawa.

Domaradzka, E., Pochwatko, G. (2008). The deliberation-without-attention effect in Iowa Gambling Task. Poster prezentowany podczas konferencji 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology. Opatija, Chorwacja.

Zagórska, A., Domaradzka, E. (2008). Wpływ bodźców seksualnych w reklamie na zapamiętanie marki. Wystąpienie ustne podczas konferencji “Psychologia Reklamy”, Warszawa.

Domaradzka, E., Majkowska, A., Giger, J.C., Pochwatko, G. (2006). Nakedness In Advertising – does nakedness really increase the memorization of brands? Wystąpienie ustne podczas 12Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej: Homo Automaticus czy Homo Sapiens?, Jadwisin.

Domaradzka, E., Majkowska, A., Sutkowski, B. (2006). Nagość w reklamie. Czy nagość rzeczywiście zwiększa efektywność reklamy? Wystąpienie ustne podczas Aktualiów, Lublin.

 

Inne osiągnięcia i aktywności:

Stypendium Central European University na udział w szkole letniej Beliefs and Decisions of Minds and Machines, Budapeszt, 2010

Udział w komitecie organizacyjnym konferencji ESCON2 (European Social Cognition Network), Warszawa, 2009

Udział w szkole letniej Decision Making and Time. Mediolan, Włochy, 2009.

Udział w REMICS (Research Methods in Cognitive Studies: an Interdisciplinary Winter School) – interdyscyplinarnej Szkole Zimowej z metod badawczych w badaniach poznawczych, Zakopane, 2009.

Członek Komitetu Organizacyjnego cyklu konferencji Biennial Symposia on Personality and Social Psychology, Warszawa 2008, 2010, 2012.