Warning: Creating default object from empty value in /home/vrlab/domains/vrlab.edu.pl/public_html/wp-content/plugins/cleaner-gallery/cleaner-gallery.php on line 84
» Dr Mateusz Gola VRlab.edu.pl
Laboratorium Zaawansowanych Technologii Komputerowych w Psychologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 

Dr Mateusz Gola

Psycholog, Neurokognitywista. Adiunkt w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent SWPS na kierunku Psychologia Kliniczna oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka. Członek Society for Psychophysiological Research oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Wykładowca na kierunku Neurokognitywistyka.

Zainteresowania badawcze:

Elektrofizjologiczne korelaty uwagi. Terapia poznawczo-behawioralna. Zastosowanie nowych technologii w badaniach psychofizjologicznych oraz w terapii. Rola uwagi w modulacji percepcji czasu.

Przebieg kariery naukowej :

 

2011. Uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych, w dziedzinie psychologii, specjalność: psychofizjologia. Temat rozprawy doktorskiej: “Elektrofizjologiczne korelaty zmian podtrzymywania i selektywności uwago w procesie starzenia” zrealizowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Wróbla. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Praca obroniona z wyróżnieniem.

2010. Absolutorium na kierunku Informatyka i Techniki Internetu, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

2008 objęcie stanowiska asystenta w Katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji

2008. Uzyskanie stopnia naukowego magistra nauk humanistycznych. Dyscyplina: Psychologia. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa. Praca obroniona z wyróżnieniem.

 

Publikacje :

Kamiński, J., Brzezicka, A., Gola, M. i Wróbel, A. (in press). Beta band oscillations engagement in human alertness process. International Journal of Psychophysiology.

Gola, M., Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (in press). Beta band oscillations as a correlate of alertness – changes in ageing. International Journal of Psychophysiology.

Brzezicka A., Sędek G., Merchewka A., Gola M., Jednoróg K., Królicki L. and Wróbel, A. (2011). “A Role for the Right Prefrontal and Bilateral Parietal Cortex in Four-Term Transitive Reasoning: An fMRI Study with Abstract Linear Syllogism Tasks”. Acta Neurobiologicae Experimentalis (71) p. 1-18.

Gola, M. (2009). “Anorexia nervosa – z perspektywy neuronauki” rozdział W: Brzezicka, A., Krejtz, I. (red.), „ Psychopatologia z perspektywy neuropoznawczej”. Warszawa. Academica.

Gola, M., Kamiński, J., Brzezicka, A., Wróbel, A., (2008). “Length of beta bursts and their frequency of occurrence – a neuronal correlates of visual attention mechanism – change with age”. International Journal of Psychophysiology (69).

Gola, M., Kamiński, J., Wróbel, A., (2008). „Psychophisiological response on affective unconscious visual stimulli”. International Journal of Psychophysiology (69).

Kaminski J, Gola M, Brzezicka A and Wróbel A (2008). „Application of ICA algorithm to EEG data from a visual attention experiment.” Frontiers in Computational Neuroscience. Conference Abstract: Bernstein Symposium 2008.

Brzezicka, A., Wróbel, A., Kamiński, J., Gola, M., (2008). „Psychophisiological correlates of attention difficulties In affective disorder” International Journal of Psychophysiology (68).

Gola, M., Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2008). Długość oraz częstotliwość występowania paczek beta jako neuronalny korelat związanych z procesami starzenia zmian mechanizmu uwagi. Medycyna Dydaktyka Wychowanie (40). p. 43-55

Gola, M. (2008). „Omówienie dylematów etycznych związanych z prowokacja Tomasza Witkowskiego, dokonaną na łamach miesięcznika „Charaktery””. Nowiny Psychologiczne (1/2008).

Gola, M. (2007). „Zaburzenia odżywiania z perspektywy neuronauki” rozdział W: Plezia, G. (red.), „Zaburzenia odżywiania – wybrane zagadnienia”. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Udział w projektach badawczych:

Kierownik grantu Iuventus Plus IP2011014971 ” Ocena zaburzeń funkcjonowania i przepływu informacji w układzie wzrokowym osób starszych przejawiających deficyt uwagi”.

Kierownik grantu NCN 01/N/NZ4/03695 ” Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia”.

Kierownik grantu MNiSW N N106 220038 ” Elektrofizjologiczne wskaźniki deterioracji uwagi w procesie starzenia”. (projekt zakończony)

Wykonawca grantu NCBiR N R11 0016 10 “Opracowanie wirtualnej platformy umożliwiającej przeprowadzanie kontrolowanych badań trójwymiarowych prototypów”

Udział w zagranicznych wymianach naukowych:

Statistical Information Flow Toolbox Training. University California San Diego. Swartz Center for Computational Neuroscience. March 2011.

10th EEGLab Workshop. Finland, June 2010.

Winter School 2010 on Research Methods in Cognitive Studies (REMICS). Zakopane, Poland. February 2010

Stypendium Socrates-Erasmus. Cypr, Nicosia, European University of Cyprus, School of Science, Computer Science. (Studia informatyczne). Styczeń 2007 – czerwiec 2007.

BCI2000 v.3 Workshop. Włochy, Rzym, Fondazione Santa Lucia. (Szkolenie z zakresu projektowania interfejsów komunikacyjnych mózg-komputer dla osób sparaliżowanych). Grudzień 2007.

Statistical Parametric Mapping. Wielka Brytania, Univercity College London (UCL). (Szkolenie z zakresu analizy funkcjonalnych I strukturalnych danych z rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz EEG). Maj 2008.

 

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

 Gola M. K., Magnuski M., Szumska I., Wróbel A. (2011) “Changes of beta-band power reveal deficits of activation or sustaining of attention in elderly subjects.” Neuroscience 2011 – Annual meeting of Society for Neuroscience, Waszyngton.

 

Gola, M. (2011). Beta-band activity as an carrier of  visual attention in human. 4th Krakow  Workshop on Psychophysiology. Kraków.

Gola, M., Kaminski, J., Brzezicka, A., Wróbel, A., (2010). Beta-Bandoscilations as a correlate of alertness. 50th Annual Meeting of Society for Psychophysiological Research. Portland, USA.

Gola, M., Kaminski, J., Brzezicka, A., Wróbel, A., (2009). Beta-Band EEG Activity as a Neuronal Correlate of Attention—Changes Related with Aging. 49th Annual Meeting of Society for Psychophysiological Research. Berlin. Germany.

Brzezicka, A., Kaminski, J. and Gola, M. (2009) Frontal Alpha Asymmetry as a Moderator of Depressed Mood Influence on Cognitive Task Performance. 49th Annual Meeting of Society for Psychophysiological Research. Berlin. Germany.

Brzezicka, A. i Gola, M. (2009). Depression, brain asymmetry in alpha band and cognitive performance. Krakow Workshop on Psychophysiology. Kraków.

Gola, M., Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2008) Beta-band EEG activity as a neuronal correlate of attention – change with age. ”14th World Congress of Psychophysiology”. St. Petersburg.

Brzezicka, A., Kamiński, J., Gola, M. i Wróbel, A. (2008) The role of gamma band activity in human relational reasoning. ”14th World Congress of Psychophysiology”. St. Petersburg.

Kamiński, J., Gola, M., i Wróbel, A. (2008) Emotional expression can be recognized without awarness but structure of the face stimulus requires consciousness. St. Petersburg.

Gola, M., Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2008) Długość oraz częstotliwość występowania paczek beta jako neuronalny korelat zmian mechanizmu uwagi związanych z procesami starzenia. VI Konferencja ”Techniki elektrofizjologiczne w badaniu układu nerwowego – od kanałów jonowych po sieci neuronowe”. Warszawa.

Kamiński, J., Gola, M., Wróbel, A. (2008). Emotional expression can be recognized without awarness but structure of the face stimulus requires consciousness. “Models in neuroscience: turning experiments into knowledge.” St. Petersburg.

Kamiński., J. i Gola, M. (2007). Neuronalne korelaty recepcji bodźców podprogowych. XIII Konferencja Klubu Psychologii Autonomicznej. Sopot.

Gola. M. i Kamiński, J. (2006). Cortical response on subliminal affective priming. 2nd Workshop on Cognitive and Social Perspective on (Un)Consciousness. Kazimierz Dolny.

Gola, M. i Kamiński, J. (2006). Psychophysiological response on subliminal visual and auditory stimuli. Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Warszawa.

Małecki, M., Ciuchnicki, Ł., Gola, M., Skorko, M., Szatkowski, Z. (2006). Jak działa efekt kontrastu? XIII

Konferencja Klubu Psychologii Autonomicznej: Homo automaticus czy homo sapiens?. Jadwisin.

Gola, M. i Kamiński, J. (2006). Neuronalne korelaty recepcji podprogowych bodźców wizualnych i dźwiękowych. XIII Konferencja Klubu Psychologii Autonomicznej: Homo automaticus czy homo sapiens?. Jadwisin.

Gola, M. (2005). Trwałoś czasowa afektu wzbudzanego w paradygmacie poprzedzania afektywnego. XI Klubu Psychologii Autonomicznej: Świadomość i poznanie. Janowice.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

od 2010 członek Society for Neuroscience

od 2009 opiekun naukowy Koła Neuronauki SWPS

od 2008 członek Society for Psychophysiological Research

od 2008 członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej