Warning: Creating default object from empty value in /home/vrlab/domains/vrlab.edu.pl/public_html/wp-content/plugins/cleaner-gallery/cleaner-gallery.php on line 84
» “Q3D” Badania prototypów VRlab.edu.pl
Laboratorium Zaawansowanych Technologii Komputerowych w Psychologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 

“Q3D” Badania prototypów

“Metoda badań konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego z wykorzystaniem technologii generowanych komputerowo wirtualnych środowisk badawczych”


Wzornictwo przemysłowe jest jednym z zasadniczych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jednocześnie, jak wynika z danych Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, chod blisko 86% polskich firm uważa, że inwestycja we wzornictwo jest opłacalna, jedynie 5% potrafi ocenid ryzyko decyzji o podjęciu takiej inwestycji. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niedostatek metod oceny efektywności wzornictwa, w tym specjalistycznych badao konsumenckich.

Dlatego też zasadniczym celem projektu jest opracowanie aplikacji badawczej pozwalającej na prowadzenie stosunkowo tanich, szybkich i masowych badao konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego.

Projekt finansowany ze środków grantu NCBiR nr “N R11 0016 10″ realizowany jest przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej (VRlab). Stworzenie jednostki badawczo-rozwojowej dedykowanej prowadzeniu badao psychologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii komputerowych jest jednym z głównych celów projektu.

 

Charakterystyka celu projektu


Narzędzie badawcze (robocza nazwa “Q3D”) tworzone w ramach projektu będzie internetową aplikacją pozwalające na ekspozycję grafiki trójwymiarowej i umożliwiającą symulację realnego kontaktu z badanymi obiektami. Metoda ta pozwoli na badanie prototypów wzornictwa, badanie istniejących już na rynku produktów, a także innych kategorii obiektów, które mogą byd prezentowane w formie cyfrowych modeli trójwymiarowych.

Realizacja badao przy wykorzystaniu Q3D dostarczy ilościowych i jakościowych danych o postawach i reakcjach emocjonalnych wobec obiektów, a także pozwoli ocenid stopieo zaangażowania uwagi
respondentów i poziom zapamiętania poszczególnych badanych wzorów. Wykorzystanie aplikacji internetowej umożliwi rekrutację dużych i reprezentatywnych prób respondentów z internetowych paneli
(najtaosza metoda dostępu do respondentów), prowadzenie badao w dowolnym miejscu i czasie (jedynym warunkiem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu) oraz znaczące skrócenie czasu
realizacji badań.

Równolegle do internetowej aplikacji powstanie jej równoległa wersja przeznaczona do badń laboratoryjnych, umożliwiająca dodatkowo (1) wykorzystanie metod pomiaru reakcji fizjologicznych oraz (2)
naturalną, ruchową interakcję z elementami środowiska 3D.

 

Galeria “q.3D wer. Beta” (12/2011)