Laboratorium Zaawansowanych Technologii Komputerowych w Psychologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 

Wpływ gier komputerowych na funkcje poznawcze


 

Video Game Exposure Effect

 • Wpływ agresywnych treści w grach komputerowych na graczy i nie-graczy
 • Automatyzacja wykrywania wydarzeń zachodzących w czasie trwania gry
 • Integracja z psychofizjologią
 • Behawioralne konsekwencje grania w gry wideo
 • Wpływ gier wideo na funkcjonowanie poznawcze

 

Ekspresje emocjonalne twarzy awatarów

 • Fizjologiczne i behawioralne reakcje na ekspresje emocjonalne awatarów
 • Awatary jako uczestnicy sytuacji społecznych

Virtual Test Drive

Badanie miało na celu określenie wpływu symulowanej jazdy próbnej na postawy wobec marek samochodów.

Podstawowe informacje:

 • wykorzystanie gier komputerowych jako narzędzia badawczego
 • sprawdzenie wpływu doświadczeń wirtualnych na rzeczywiste postawy

“Q3D” Badania prototypów

“Metoda badań konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego z wykorzystaniem technologii generowanych komputerowo wirtualnych środowisk badawczych”

Read the rest of this entry »

MetaMiasto

Projekt miał na celu stworzenie wirtualnego środowiska miejskiego z przeznaczeniem do testowania kampanii reklamowych typu outdoor

 • symulacja ulic Warszawy
 • badanie zjawiska Obecności w środowiskach wirtualnych
 • stworzenie polskiej wersji kwestionariusza do badania Obecności
 • badania nad warunkowaniem ewaluatywnym